CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ MIỀN NAM

: 028. 6284 0018
: 028. 66600499

: 028 5403 7612

: cotden.vn@gmail.com

: Trudenchieusang.com.vn

: Bản đồ vị trí công ty

: 0984 567 468 ( Mr Đức Hùng )

: 0918 377 468 ( Ms Hương )

: 0984 044 468 ( Ms Mỹ Tây )

: 0981 823 455 ( Ms. Hạnh )

 • Chính sách kinh doanh

  Công ty Chiếu sáng đô thị miền Nam kiên định với đường lối chính sách kinh doanh được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm duy trì và không ngừng gia tăng giá trị niềm tin cùng với mức độ hài lòng của khách hàng.
  Với tôn chỉ: “Mọi hoạt động kinh doanh phải mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng, phù hợp với Luật Pháp, văn hóa của từng lĩnh vực ngành nghề. Đồng thời thể hiện tính trách nhiệm cao nhất đối với cộng đồng, xã hội những nơi mà sản phẩm của công ty có mặt”.
  CÁC NGUYÊN TẮC DẪN DẮT HÀNG ĐỘNG
  1. Mọi hoạt động kinh doanh phải đảm bảo uy tín, cùng với tính trách nhiệm cao nhất nhằm hướng đến lợi ích của khách hàng, đồng thời tạo ra giá trị bền vững lâu dài cho khách hàng.
  2. Không vì lợi nhận trước mắt mà hy sinh những mục tiêu kinh doanh hướng đến sự thành công lâu dài hoặc làm băng hại đến các giá trị văn hóa, luân lý, đạo đức và các giá trị nhân bản, nhân văn.
  3. Lấy lợi nhuận hợp pháp – đạo đức kinh doanh là nền tảng cho mọi thu nhập của công ty.
  4. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng, đại lý với khả năng của mình.
  5. Tăng cường mối quan hệ khách hàng nhằm thiết lập sự ảnh hưởng lẫn nhau trong chuỗi cung ứng theo hướng các bên cùng có lợi, đồng thời sẵn sàng hợp tác và chia sẽ các kinh nghiệm.
  6. Hãy tôn trọng đối thủ cạnh tranh, tôn trọng những gì mà họ đang tìm, với phương châm: ” Thương trường không phải là chiến trường”. Thương trường phải được hiểu là những cố gắng nhằm đáp ứng những kỳ vọng của khách hàng thông qua những sản phẩm, dịch vụ mà các bên tham gia.
  7. Tuân thủ các Luật định về trách nhiệm xã hội và các quy định khác mà công ty thừa nhận, đồng thời cam kết hổ trợ cộng đồng.
  Mọi thành viên trong công ty, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng điều phải tuân thủ đường lối chính sách kinh doanh này với ý thức và trách nhiệm cao nhất.

Sản phẩm mới

Top

Home

: 0984.567.468