Trụ đèn mạ kẽm STK17

Trụ đèn mạ kẽm STK17

Trụ đèn mạ kẽm cao từ 3m đến 50m, trụ sau khi gia công được nhũng kẽm nóng

  • twitter
  • Facebook
  • pinteres

Tư vấn ản phẩm

Call: 0984 567 468

Trụ đèn mạ kẽm STK cao 4m, dày 3mm, D60/120 đế 300 X 300, dày 10mm

Trụ đèn mã kẽm STK cao 5m, dày 3mm, D150/60 đế 375 x 375, dày 10mm

Trụ đèn  côn tròn liền cần đơn STK cao 5m vươn 1.2m,  dày 3mm (D60/133mm)

Đế 300 x 300 x 10mm,  tâm lổ 250 x 250mm

Trụ đèn cao áp STK cao 6m, dày 3mm, D150/60 đế 375 x 375, dày 10mm 

Trụ đèn cao áp STK 7m, D150/60, dày 3mm, đế 375 x 375 dày 10mm

Trụ đèn chiếu sáng tròn côn STK cao 8m  , dày 5mm, D98/241mm. Đế 400 x 400 x 12mm + gân tăng cường dày 6mm +2 đà bắt đèn pha L100 x 50 x 5mm , dài 0,85m + trái cầu Inox D15

Trụ đèn CS tròn côn STK cao 9m liền cần đơn,vươn xa 1.5m, dày 4mm, D58/176 .Đế 400 x 400 x16mm

Trụ đèn tròn côn STK cao 10m, D86/194mm, dày 4mm.Ống nối D78x500x3mm.Đế 400 x 400 x 12mm + gân tăng cường dày 6mm

Trụ đèn tròn côn STK cao 11m, dày 4mm, D76/200mm, Đế 380 x 380 x 12mm + gân trong + bản lề

Sản phẩm khác

visa

news
  0984.567.468     0947.480.886

Top