CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ MIỀN NAM

Tiêu Chuẩn chất lượng trụ đèn mạ kẽm

Trụ đèn đường cao áp được kiểm đinh chất lượng đầu vào Theo TCVN, lớp mã nhũng kẽm nóng theo tiêu chuẩnnbsp; ASTM A123, trụ đèn được sản xuất trên dây truyền hiện đại, nhập khẩu từ châu âu đạt chất lượng ISO 2008

 
 Tiêu Chuẩn chất lượng trụ đèn mạ kẽm chiếu sáng cộng, các loại trụ đèn đường được kiểm định chất lượng theo TCVN hiện hành
 
 
 
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm được sử dụng trong công trình giao thông, hiên nay trên thị trường có rất nhiều đươn vị cung cấp các loại trụ mã kẽm khác nhau vì vậy  cần phải có tiêu chuẩn chất lượng chung cho những đơn vị sản xuất trụ đèn, Mục đích của việc đưa ra tiêu chuẩn chất lượng trung là thống nhất các quy chẩn trong sản xuất, cung cấp trụ đèn, đảm bảo chất lượng sản phẩm đâu ra Vậy tiêu chuẩn của trụ đèn mạ kẽm gồm những gì
Bảng chỉ tiêu chất lượng và kế hoach sản xuất

Quá trình sản xuất
Chỉ tiêu kiểm soát
Quy trình kỹ thuật
Tần xuất lấy mẫu
Thiết bị thủ nhiệm
Phương pháp thử
Bảng ghi
1
2
3
4
5
6
7
Kiển tra nguyên vật Liệu
vật liệu kích thước

Vật liệu
-Tôn tấm
-Khổ tôn
-Độ dày

tất cả các lần nhập vật tư
- thước căng
-Thước đây
- nhán quang
-Đo kiểm tra trực tiếp
nhật ký sản xuất
Kiểm tra mối hàn
-Độ kínkhít
-Độ liên kết
- Hàn hồ quang
- Mối hàn chắc chắn
- Độ thẩm mỹ
 
Thường xuyên
Nhãn quang
Nhãn quang
nhật ký sản xuất
 Kiểm tra thông số kỹ thuật cần đèn
 Kích thước
Độ thẩm mỹ
- Đúng kích thước bản vẽ kỹ thuật
- Độ thẩm mỹ
Thường xuyên
Thước cặp
-Thước dây 
-Nhãn quang
- Đo kiểm tra bằng thước
- Sử dụng nhãn quang
nhật ký sản xuất
 Kiểm tra thông số kỹ thuật thân cột
 Kíchthước
Độ thẩm mỹ
 
- Đúng kích thước bản vẽ kỹ thuật
- Độ thẩm mỹ
Thường xuyên

-Thước dây 
 
 
- Đo kiểm tra bằng thước
- Sử dụng nhãn quang
nhật ký sản xuất
 Kiểm tra lớp mạ kẽm
 - Chất lượng lớp mạ
- Độ thẩm mỹ
Lớp mạ đều, nhẵn mịn
Thường xuyên

-Thước dây 
-Nhãn quang
-Nhãn Quang
nhật ký sản xuất

 
 
 
Trụ đèn cao áp được mạ nhũng kẽm nóng theo Tiêu chuẩn ASTM A123/A 123M
Quy trình mạ nhũng kẽm qua 8 bước cơ bản :
- Làm sạch bề mặt trụ đèn
- Rửa sạch bằng nươc
- tẩy rỉ sét bề mặt trụ đèn bằng axit
- Rửa lại trụ bẳng nước
- Xử lý bề mặt Flux
- Nhũng kẽm nóng cho trụ đèn
- nhung dung địch cromat
- vệ sinh trụ
 
  • twitter
  • Facebook
  • pinteres

Tin tức khác

Top

Home